RS232 je standard, a null modem je konekcija,
a to što se tiče povezivanje pinova u njima je serijsko i asinhrono povezivanje.
Uređaji se preko RS-232 standarda mogu povezivati i direktno. Ovo je tzv. null-modem konekcija za koju je potrebno koristiti ukrštene kablove

http://www.kelm.ftn.uns.ac.rs/litera.../pdf/rs232.pdf

Najprostija serijska veza se ostvaruje konektorom u kome su povezane samo tri linije dva serijska konektora.
Povezane su signalne mase (5 + 5) i ukršteni prijem i predaja (2 + 3) i (3 + 2).
Sinhronizacija između predajnika i prijemnika se vrši preko START i STOP bitova, kako je i predviđeno asinhronim serijskim RS232 protokolom.